Cookie- och integritetspolicy hos NOVICARE

Introduktion
När du besöker vår hemsida samlas det in information om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att förbättra de annonser som visas på hemsidan. Om du inte vill att information om dig ska insamlas, så ska du radera dina cookies (se instruktioner) och avstå för vidare användning av hemsidan. Nedanför har vi listat vilken information som insamlas, dess syfte och vilka tredjeparter som har tillgång till informationen.

Cookies
Hemsidan använder cookies. Det är en textfil som sparas på din dator, smartphone eller surfplatta med syfte att känna igen hemsidan, komma ihåg inställningar, utföra till statistik och skräddarsy personliga annonser. Cookies kan inte innehålla skadliga koder som för exempel, virus.

Det är möjligt att radera eller blockera för cookies. Se vägledning.

Om du tar bort eller blockerar cookies kan de reklamer du ser bli mindre relevanta för dig och förekomma oftare. Du kan dessutom riskera att hemsidan inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan få tillgång till.

Personuppgifter

Generellt
All typ av information som på ett eller annat sätt kan kopplas tillbaka till dig, är personuppgifter. När du använder vår hemsida behandlar och insamlar vi ett antal av sådana informationer. Det händer till exempel när du prenumererar på vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller annan typ av användning av våra services eller handlar via vår hemsida.

Vi insamlar och behandlar normalt följande typ av upplysningar: Et unikt ID och tekniska upplysningar om din dator, surfplatta eller smartphone, ditt IP-nummer, din geografiska placering samt vilka sidor du klickar på (vilka intressen du har). När du accepterar och ger samtycke till detta och själv fyller i information, behandlas även: namn, telefonnummer, email, adress och betalningsinformation. Detta sker vanligtvis i samband med att skapa en profil, inloggning eller när du genomför ett köp

Säkerhet
Vi behandlar dina personuppgifter säkert och tryggt i överenstämmelse med gällande lagstiftning, bland annat personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen. Dina upplysningar kommer bara bli använda till den anledningen de har blivit insamlade till och kommer att raderas när syftet är uppfyllt eller inte längre är relevant. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder så att din information inte av misstag eller olagligt raderas, publiceras, missbrukas eller kommer i händerna på obehöriga personer eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Syfte
Informationen används till att identifiera dig som användare och visa dig de reklamer som med störst sannolikhet vill vara mest relevanta för dig, registrera dina köp och betalningar, samt att kunna leverera den service du har efterfrågat, så som att få nyhetsbrev. Vi använder också informationen för att optimera vårt innehåll och våra tjänster.

Lagringsperiod
Dina personuppgifter lagras i den tid som lagen tillåter, och när de inte längre behövs, så raderas de. Hur lång tid den perioden är beror på uppgifternas egenskap och anledningen till lagringen och därför är det inte möjligt att ge en generell tidsram för när informationen raderas.

Vidaregivning av personuppgifter
Den data vi insamlar om din användning av vår hemsida, vilka annonser du mottager och klickar på, din geografiska placering, kön och ålderssegment m.m ges vidare till tredjeparter beroende på i vilken utsträckning denna information är tillgänglig. Du kan se vilka tredjeparter det är tal om, under cookies längre upp på sidan. Uppgifterna används till målinriktning av reklamer.

Vi använder ett antal tredjeparter för lagring och behandling av data. De tredjeparterna behandlar endast upplysningar åt oss och får inte använda de till eget bruk.

Vidaregivning av personuppgifter som namn och email m.m. sker bara, om du har gett samtycke till det. Vi arbetar endast med databehandlare i EU eller i länder som kan skydda din information på ett korrekt sätt.

Dina rättigheter

Du har rätt till att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig i ett vanligt format (dataportabilitet). Du kan dessutom alltid invända mot användningen av dina uppgifter. Du kan också dra ditt samtycke tillbaka, så att vi inte längre behandlar uppgifter om dig. Om de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt till att de blir rättade eller raderade. Förfrågningar om detta ska göras till: thomas@holmegruppen.dk. Om du vill klaga över vår behandling av dina uppgifter, har du också möjlighet för att ta kontakt med datainspektionen.

Önskar du inte längre att vi ska behandla dina personuppgifter eller att vi ska begränsa behandlingen av de, kan du också skicka en begäran om detta till thomas@holmegruppen.dk.

Utgivare
Hemsidan ägs och publiceras av:

NOVICARE
Essen 41
6000 Kolding
Telefon: 20125960
Email: info@novicare.se